Website chính thức của  NỘI THẤT THANH THÚY
Tư vấn bán hàng 028 - 2244 2887 - 028 2245 0763
Hotline hỗ trợ 0937.688.238

Ghế giám đốc

-18 %
Ghế giám đốc nhập khẩu
MSP : G - 01

1.800.000 VNĐ 2.200.000

-15 %
Ghế giám đốc nhập khẩu NK - 2300
MSP : NK - 2300

1.950.000 VNĐ 2.300.000

Ghế làm việc kiêm nghỉ trưa VK - 150
MSP : VK - 150

1.850.000 VNĐ

-17 %
Ghế lưới văn phòng nhập khẩu ngả lưng NK - 303
MSP : NK - 303

1.750.000 VNĐ 2.100.000

Ghế trưởng phòng nhập khẩu NK - 10
MSP : NK - 10

1.780.000 VNĐ

Ghế xoay văn phòng cao cấp NK - 780
MSP : NK - 780

1.550.000 VNĐ

Ghế lưới ngả lưng
MSP : G - 31

1.800.000 VNĐ

Ghế giám đốc TM - 206
MSP : TM - 206

2.900.000 VNĐ

Ghế giám đốc TM - 055
MSP : TM - 055

2.470.000 VNĐ

-12 %
Ghế văn phòng ngả lưng TM - 001
MSP : TM - 001

1.500.000 VNĐ 1.700.000

Ghế ngả lưng đa năng N - 355
MSP : N - 355

1.950.000 VNĐ

Ghế ngả lưng đa năng
MSP : N - 350

1.950.000 VNĐ

Ghế giám đốc
MSP : G - 3

2.700.000 VNĐ

Ghế giám đốc
MSP : G - 2

2.300.000 VNĐ

Ghế giám đốc
MSP : G - 1

2.200.000 VNĐ

Ghế xoay văn phòng
MSP : G - 3006

3.900.000 VNĐ

Ghế xoay văn phòng
MSP : G - 3009

3.900.000 VNĐ

Ghế xoay văn phòng
MSP : X - 28

2.100.000 VNĐ

-14 %
Ghế xoay văn phòng
MSP : X - 27

1.800.000 VNĐ 2.100.000

Ghế trưởng phòng X - 1900
MSP : X - 1900

3.200.000 VNĐ

Ghế văn phòng tốt TM - 008
MSP : TM - 008

1.500.000 VNĐ

Ghế xoay văn phòng TK - 334
MSP : TK - 334

1.520.000 VNĐ

Ghế giám đốc ngả lưng M223
MSP : M223

1.830.000 VNĐ

-14 %
Ghế giám đốc lưng cao M3550
MSP : M3550

1.950.000 VNĐ 2.270.000

Ghế trưởng phòng M24
MSP : M24

1.900.000 VNĐ

Ghế giám đốc da thật
MSP : G - 001

5.200.000 VNĐ

Ghế giám đốc TM - 013
MSP : TM - 013

2.100.000 VNĐ

-16 %
Ghế giám đốc ngả lưng
MSP : G - 4300

2.950.000 VNĐ 3.500.000

Ghế giám đốc tay gỗ MK - 14
MSP : MK - 14

2.380.000 VNĐ

Ghế giám đốc NK - 421
MSP : NK - 421

3.200.000 VNĐ

Ghế giám đốc M008
MSP : M008

2.450.000 VNĐ

-8 %
Ghế giám đốc nhập khẩu NK - 006
MSP : NK - 006

2.700.000 VNĐ 2.950.000

0