Website chính thức của  NỘI THẤT THANH THÚY
Tư vấn bán hàng 028 - 2244 2887 - 028 2245 0763
Hotline hỗ trợ 0937.688.238

Ghế lưới văn phòng

-18 %
Ghế phòng họp lưới giá rẻ
MSP : C - 3

530.000 VNĐ 650.000

Ghế lưới văn phòng
MSP : TG - 59

680.000 VNĐ

Ghế lưới văn phòng
MSP : TG - 61

600.000 VNĐ

-17 %
Ghế văn phòng lưng lưới
MSP : C - 4

520.000 VNĐ 630.000

Ghế phòng họp lưng lưới
MSP : C - 13

630.000 VNĐ

-17 %
Ghế lưới văn phòng xanh dương
MSP : C - 5

520.000 VNĐ 630.000

Ghế xoay lưới giá rẻ KT - 155
MSP : KT - 155

680.000 VNĐ

-7 %
Ghế lưới nhân viên TT - 001
MSP : TT - 001

530.000 VNĐ 570.000

Ghế lưới chân quỳ lưng cao
MSP : C - 6

570.000 VNĐ

Ghế văn phòng giá rẻ TK - 170
MSP : TK - 170

680.000 VNĐ

Ghế văn phòng giá rẻ TK - 055
MSP : KT - 055

680.000 VNĐ

Ghế lưới văn phòng cao cấp
MSP : C - 7

610.000 VNĐ

Ghế xoay văn phòng
MSP : C - 9

620.000 VNĐ

Ghế lưới văn phòng
MSP :

680.000 VNĐ

-17 %
Ghế xoay văn phòng lưng nhựa
MSP : C - 8

600.000 VNĐ 720.000

-16 %
Ghế xoay văn phòng
MSP : C - 10

630.000 VNĐ 750.000

Ghế lưới phòng họp
MSP : C - 12

650.000 VNĐ

Ghế lưới chân quỳ lưng cao
MSP : C - 17

580.000 VNĐ

-12 %
Ghế chân quỳ lưới lưng trung
MSP : C - 18

840.000 VNĐ 950.000

Ghế lưới văn phòng
MSP : TG - 60

650.000 VNĐ

Ghế lưới văn phòng lưng trung
MSP : K - 01

950.000 VNĐ

Ghế lưới lưng cao
MSP : K - 02

950.000 VNĐ

Ghế xoay văn phòng da pu
MSP : K - 4

1.050.000 VNĐ

Ghế lưới lưng cao chân mạ
MSP : K - 5

1.080.000 VNĐ

Ghế lưới văn phòng giá rẻ
MSP : K - 6

980.000 VNĐ

Ghế xoay văn phòng
MSP : K - 7

1.250.000 VNĐ

Ghế lưới văn phòng nhập khẩu
MSP : K - 10

1.200.000 VNĐ

Ghế xoay văn phòng
MSP : K - 11

1.260.000 VNĐ

Ghế phòng họp lưới lưng cao
MSP : K - 20

790.000 VNĐ

-14 %
Ghế xoay lưới lưng trung
MSP : C - 24

960.000 VNĐ 1.120.000

Ghế lưới văn phòng cao cấp
MSP : C - 25

970.000 VNĐ

Ghế lưới văn phòng
MSP : TG - 58

680.000 VNĐ

0