Website chính thức của  NỘI THẤT THANH THÚY
Tư vấn bán hàng 0344 540 575
Hotline hỗ trợ 0963 386 515

Ghế văn phòng

Ghế phòng họp lưới lưng cao
MSP : K - 20

790.000 VNĐ

Ghế gamae – ghế gaming tphcm X - 1884
MSP : X - 1884

2.500.000 VNĐ

-18 %
Ghế phòng họp lưới giá rẻ
MSP : C - 3

530.000 VNĐ 650.000

Ghế lưới chân quỳ lưng cao
MSP : C - 6

570.000 VNĐ

-16 %
Ghế xoay văn phòng
MSP : C - 11

630.000 VNĐ 750.000

Ghế lưới phòng họp
MSP : C - 12

650.000 VNĐ

Ghế phòng họp lưng lưới
MSP : C - 13

630.000 VNĐ

-19 %
Ghế lưới lưng cao
MSP : TG - 21

1.100.000 VNĐ 1.350.000

Ghế lưới chân quỳ lưng cao
MSP : C - 17

580.000 VNĐ

Ghế lưới văn phòng chân quỳ
MSP : C - 17

850.000 VNĐ

-12 %
Ghế chân quỳ lưới lưng trung
MSP : C - 18

840.000 VNĐ 950.000

Ghế lưới văn phòng chân quỳ
MSP : TG - 37

850.000 VNĐ

-14 %
Ghế xoay lưới lưng trung
MSP : C - 24

960.000 VNĐ 1.120.000

Ghế lưới văn phòng chân quỳ A
MSP : TG - 37

850.000 VNĐ

-18 %
Ghế giám đốc nhập khẩu
MSP : G - 01

1.800.000 VNĐ 2.200.000

Ghế phòng họp lưới
MSP : TG -41

780.000 VNĐ

Ghế chân quỳ lưới
MSP : TG - 46

750.000 VNĐ

Ghế lưới chân quỳ
MSP : TG - 47

750.000 VNĐ

Ghế phòng họp
MSP : TG - 53

700.000 VNĐ

Ghế phòng họp
MSP : TG - 53

700.000 VNĐ

Ghế chân quỳ lưới giá rẻ TP - 2033
MSP : TP - 2033

750.000 VNĐ

Ghế phòng họp lưới TP - 340
MSP : TP - 340

850.000 VNĐ

Ghế chân quỳ lưới TK - 556
MSP : TK - 556

830.000 VNĐ

Ghế phòng họp lưng lưới TP - 244
MSP : TP - 244

680.000 VNĐ

-9 %
Ghế lưới chân quỳ cho phòng họp PH - M1
MSP : PH - M1

680.000 VNĐ 750.000

-3 %
Ghế lưới phòng họp PH - 02
MSP : PH - 02

650.000 VNĐ 670.000

Ghế lưới chân quỳ PH - A1
MSP : PH - A1

650.000 VNĐ

Ghế game P07
MSP : P07

2.900.000 VNĐ

-12 %
Ghế game P06
MSP : P06

2.900.000 VNĐ 3.300.000

Ghế băng chờ Malaysia M13
MSP : M13

4.550.000 VNĐ

-10 %
Ghế băng chờ hàn quốc B12
MSP : B12

3.800.000 VNĐ 4.200.000

0