Website chính thức của  NỘI THẤT THANH THÚY
Tư vấn bán hàng 028 - 2244 2887 - 028 2245 0763
Hotline hỗ trợ 0937.688.238

Phòng họp

Ghế phòng họp lưới lưng cao
MSP : K - 20

790.000 VNĐ

-18 %
Ghế phòng họp lưới giá rẻ
MSP : C - 3

530.000 VNĐ 650.000

Ghế lưới chân quỳ lưng cao
MSP : C - 6

570.000 VNĐ

-16 %
Ghế xoay văn phòng
MSP : C - 11

630.000 VNĐ 750.000

Ghế lưới phòng họp
MSP : C - 12

650.000 VNĐ

Ghế phòng họp lưng lưới
MSP : C - 13

630.000 VNĐ

-19 %
Ghế lưới lưng cao
MSP : TG - 21

1.100.000 VNĐ 1.350.000

Ghế lưới chân quỳ lưng cao
MSP : C - 17

580.000 VNĐ

Ghế lưới văn phòng chân quỳ
MSP : C - 17

850.000 VNĐ

-12 %
Ghế chân quỳ lưới lưng trung
MSP : C - 18

840.000 VNĐ 950.000

Ghế lưới văn phòng chân quỳ
MSP : TG - 37

850.000 VNĐ

-14 %
Ghế xoay lưới lưng trung
MSP : C - 24

960.000 VNĐ 1.120.000

Ghế lưới văn phòng chân quỳ A
MSP : TG - 37

850.000 VNĐ

Ghế phòng họp lưới
MSP : TG -41

780.000 VNĐ

Ghế chân quỳ lưới
MSP : TG - 46

750.000 VNĐ

Ghế lưới chân quỳ
MSP : TG - 47

750.000 VNĐ

Ghế phòng họp
MSP : TG - 53

700.000 VNĐ

Ghế phòng họp
MSP : TG - 53

700.000 VNĐ

Ghế chân quỳ lưới giá rẻ TP - 2033
MSP : TP - 2033

750.000 VNĐ

Ghế phòng họp lưới TP - 340
MSP : TP - 340

850.000 VNĐ

Ghế chân quỳ lưới TK - 556
MSP : TK - 556

830.000 VNĐ

Ghế phòng họp lưng lưới TP - 244
MSP : TP - 244

680.000 VNĐ

-9 %
Ghế lưới chân quỳ cho phòng họp PH - M1
MSP : PH - M1

680.000 VNĐ 750.000

-3 %
Ghế lưới phòng họp PH - 02
MSP : PH - 02

650.000 VNĐ 670.000

Ghế lưới chân quỳ PH - A1
MSP : PH - A1

650.000 VNĐ

Ghế Hòa Phát HP - 2000
MSP : HP - 2000

2.850.000 VNĐ

-5 %
Ghế phòng họp TA - 2018
MSP : TA - 2018

1.850.000 VNĐ 1.950.000

Ghế phòng họp giá rẻ PP - A1
MSP : PP - A1

1.850.000 VNĐ

-9 %
Ghế phòng họp hòa phát 5800
MSP : HP - 5800

1.550.000 VNĐ 1.700.000

Ghế hòa phát HP 5600
MSP :

1.450.000 VNĐ

0